Εκπαιδευτικά βίντεο για την υπηρεσία ζωντανών ηλεκτρονικών μαθημάτων


Στα εκπαιδευτικά βίντεο που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρήσης της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

 1. Δημιουργία Ζωντανού ηλεκτρονικού μαθήματος
 2. Βασικές λειτουργίες
 3. Μαθητής και ζωντανό ηλεκτρονικο μάθημα 1. Δημιουργία Ζωντανού ηλεκτρονικού μαθηματος

  Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να μάθουμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ζωντανο ηλεκτρονικό μάθημα. Να ορίσουμε:
  • τον Τίτλο
  • την περιγραφή
  • την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής
  • τη διάρκεια


 2. Βασικές Λειτουργίες

  Περιγραφή των βασικών λειτουργιών

 3. Μαθητής και ζωντανό ηλεκτρονικο μάθημα

  Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να δούμε πως μπορεί να συμμετάσχει ο μαθητής σε ένα ζωντανό ηλεκτρονικό μάθημα.