Περιβάλλον του συστήματος


  1. Πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον.
  2. Οπτικοακουστική επικοινωνία: Επικοινωνία με φωνή εφόσον διαθέτετε απλές συσκευές ήχου ( ηχεία ή ακουστικά και μικρόφωνο) και εικόνα (video) εφόσον διαθέτετε κάμερα.
  3. Προβολή παρουσιάσεων (slides) κατά τη διάρκεια του ζωντανού ηλεκτρονικού μαθήματος και άλλου υλικού: Ο εισηγητής (δημιουργός) μπορεί να προβάλει παρουσιάσεις (slides) ή άλλο υλικό εφόσον το ανεβάσει στο χώρο του ζωντανού ηλεκτρονικού μαθήματος.
  4. Διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας για παρουσίαση εφαρμογών: Ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να διαμοιράσει την επιφάνεια εργασίας του ώστε να πραγματοποιήσει επίδειξη κάποιας εφαρμογής που έχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή του, π.χ. κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό.
  5. Επικοινωνία με άμεσο μήνυμα (chat).
  6. Ασπροπίνακας (white board) για ελεύθερη γραφή ή σχεδιασμό σ’ αυτόν.