Προγραμματισμός Ηλεκτρονικού μαθήματος


Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει ηλεκτρονικά μαθήματα.

Η δημιουργία Ηλεκτρονικού μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Συνδεθείτε με τα στοιχεία που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

2.          Επιλέξτε την επιλογή Δημιουργήστε.

Για να δημιουργήσετε μια νεα τηλεδιάσκεψη επιλέξτε στο μενού την επιλογή 'δημιουργήστε'. Στην συνέχεια, στην φόρμα δημιουργίας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία του του ηλεκτρονικού μαθήματος σας.

  • Τίτλος. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το μάθημα.
  • Περιγραφή. Στην περιγραφή μπορείτε να παρουσιάσετε αναλυτικότερα πιο θα είναι το αντικείμενο του ηλεκτρονικού μαθήματος καθώς και τα θέματα που θα παρουσιαστούν.
  • Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής. Προσδιορίστε την ημερομηνία και την ώρα που θα αρχίσει το ζωντανό ηλεκτρονικό μάθημα.
  • Διάρκεια. Προσδιορίστε την διάρκεια που θα έχει το ζωντανό ηλεκτρονικό μάθημα.


Διεξαγωγή του ζωντανού ηλεκτρονικού μαθήματος

  • Ο καθηγητής μπορεί ξεκινήσει το ζωντανό ηλεκτρονικό μάθημα και θα δημιουργηθεί η εικονική αίθουσα στην οποία θα μπορούν να εισέλθουν οι μαθητές.