Προτάσεις Χρήσης

Η υπηρεσία Ζωντανών Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. Η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία να προγραμματίζουν και να πραγματοποιούν ζωντανά ηλεκτρονικά μαθήματα με τους μαθητές τους. Είναι απαραίτητο τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές να έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.