Πως θα παρακολουθήσω ένα ηλεκτρονικό μάθημα

Η υπηρεσία Ζωντανών Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, σχεδιάστηκε και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία να προγραμματίζουν και να πραγματοποιούν ζωντανά ηλεκτρονικά μαθήματα με τους μαθητές τους. Είναι απαραίτητο τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές να έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στα πλαίσια της Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία στα σχολεία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά το σύγχρονο μέρος του μαθήματός του με τους μαθητές του. Oι καθηγητές μπορούν να καταρτίσουν το πρόγραμμα των ηλεκτρονικών ζωντανών μαθημάτων κατά αντιστοιχία  με το κανονικό πρόγραμμα και οι μαθητές όταν συνδεθούν στην υπηρεσία, θα δούν το πρόγραμμα μαθημάτων και μπορούν να παρακολουθήσουν τα ζωντανά ηλεκτρονικά μαθήματα των καθηγητών του σχολείου τους.


Την ημέρα και ώρα του σύγχρονου μέρους του ηλεκτρονικού μαθήματος, ο καθηγητής και οι μαθητές του συνδέονται στην υπηρεσία lessons με τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο ΠΣΔ και μεταφέρονται εύκολα στην αντίστοιχη εικονική τάξη που δημιουργείται και διεξάγεγαι στο σύστημα BigBlueButton.