Προγραμματισμός Τηλε-μαθήματος


Κάθε εκπαιδευτικός, Σχολική ή Διοικητική Μονάδα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει τηλε-μαθήματα.

Η δημιουργία τηλε-μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Συνδεθείτε με τα στοιχεία που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

2.          Επιλέξτε την επιλογή Δημιουργήστε.

Για να δημιουργήσετε μια νεα τηλεδιάσκεψη επιλέξτε στο μενού την επιλογή 'δημιουργήστε'. Στην συνέχεια, στην φόρμα δημιουργίας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία της τηλεδιάσκεψης σας.

 • Τίτλος. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης.
 • Περιγραφή. Στην περιγραφή μπορείτε να παρουσιάσετε αναλυτικότερα πιο θα είναι το αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης καθώς και τα θέματα που θα παρουσιαστούν.
 • Υλικό. Μπορείτε προαιρετικά να προσδιορίσετε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες.
 • Εικόνα. Μπορείτε προαιρετικά να ανεβάσετε μια εικόνα η οποία θα φαίνεται σε όλες τις λίστες όπου θα εμφανίζεται η τηλεδιάσκεψή σας και πρέπει να αντιπροσωπεύει το περιεχόμενό της.
 • Έναρξη. Προσδιορίστε την η ημερομηνία και την ώρα που θα αρχίσει η τηλεδιάσκεψη.
 • Διάρκεια. Προσδιορίστε την διάρκεια που θα έχει η τηλεδιάσκεψη.
 • Συμμετοχή. Προσδιορίστε τον τύπο της τηλεδιάσκεψης και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν οι χρήστες να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτή.
  Περιορισμένη με προσκλήσεις: Μπορούν να γραφτούν μόνο οι προσκεκλημένοι χρήστες και δεν φαίνεται στην λίστα των τηλεδιασκέψεων.
  Ελεγχόμενη με έγκριση συμμετοχής : Μπορούν να γραφτούν μόνο οι προσκεκλημένοι χρήστες και φαίνεται στην λίστα των τηλεδιασκέψεων.
  Δημόσια με δήλωση συμμετοχής: Όλοι μπορούν να γραφτούν και φαίνεται στην λίστα των τηλεδιασκέψεων.
 • Θέσεις. Προσδιορίστε τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στην τηλεδιάσκεψη.


Διεξαγωγή τηλε-μαθήματος

 • Ο καθηγητής μπορεί ξεκινήσει το τηλε-μάθημα και θα δημιουργηθεί η εικονική αίθουσα στην οποία θα μπορούν να εισέλθουν οι μαθητές.