Στο σύνδεσμο αυτό θα παρέχονται οδηγίες σχετικά με προτάσεις χρήσης των τηλε-μαθημάτων.