Πως θα παρακολουθήσω ένα τηλε-μάθημα

Στο σύνδεσμο αυτό θα παρέχονται οδηγίες σε σχέση με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να παρακολουθήσετε ένα τηλε-μάθημα.